- Hvis samtlige bygninger i Danmark havde et aktivt solcelletag - så ville der være nok energi til at dække hele landets elforbrug, skriver adm. direktør hos Ennogie i Ikast Michael Ariel Nielsen..

Fra artikel i Herning folkeblad; https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/04dc187d-4d05-4569-8d5c-053cbf7d7de9/

SOLCELLER/TAG Bygningsintegrerede solceller (BIPV) bliver en væsentlig del af den grønne omstilling i den nærmeste fremtid og Danmark har en klar styrkeposition på området. Hvis samtlige bygninger i Danmark havde et aktivt solcelletag – så ville der være nok energi til at dække hele landets elforbrug. Af mange forskellige årsager er det naturligvis ikke muligt – men det sætter trods alt mulighederne i perspektiv.

Det eneste, vi ønsker fra politisk side, er, at politikerne ikke aktivt modarbejder private og offentlige solcelleanlæg, samt en sanering af de nuværende ansøgningsprocesser, som medfører unødig administration for virksomheder og staten. Nye solcelleejere skal anmode staten om lov til at benytte den solenergi, som de selv producerer. Dette sker via en kompliceret ansøgningsproces, med pt. 10 ugers behandlingstid hos Energistyrelsen – tænk hvis det samme var gældende for de tomater, som boligejeren selv producerer i haven og efterfølgende spiser.

Men hvad vil politikerne? Embedsværket og den siddende regering har meldt klart ud. Det følgende er et citat fra Ingeniøren 3. februar 2018 under overskriften »Forskere: Vi skal have ti gange så mange solceller som i dag«.

Afdelingschef Kristoffer Bøttzauw fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet erkendte, at solcellelovgivningen har været et smertensbarn for den siddende regering: »Derfor anerkender vi også behovet for stabile og klare rammer for udbygningen«, sagde han.

Regeringen skelner dog klart mellem det, Bøttzauw kaldte løsning 1, som er en dyr udbygning med solceller hos private, finansieret af afgiftslettelser, og løsning 2, hvor man støtter etablering af de langt billigere markanlæg, der sender strømmen direkte ind på nettet med et vist tilskud.

»Vi vil modarbejde den dyre løsning 1 og støtte den billige løsning 2 i form af teknologineutrale udbud, hvor solcellerne får en afgørende rolle«, pointerede afdelingschefen.

Med andre ord: regeringen vil modarbejde privatejede solceller og hermed bygningsintegrerede solceller for at beskytte provenuet fra energiafgiften. Hvis privatejede solceller skal modarbejdes for at beskytte indtægterne fra elafgiften, så bør rationalet vel også være, at regeringen skal modarbejde energieffektive produkter som LED-pærer og lavenergi-køleskabe m.v., da de på samme måde reducerer provenuet fra elafgiften. Dette er naturligvis en hel absurd sammenligning – eller er det?

En ting er sammenblanding af afgiftspolitik og energipolitik, noget helt andet er arbejdsmarkedspolitik, hvor regeringen fuldstændigt overser de teknologiske landvindinger, der sker i Danmark indenfor BIPV og mulighederne for at opbygge et nyt eksporteventyr og arbejdspladser, som har potentiale til at overstige vindmølleindustrien. Danmark har stærke traditioner og kompetencer indenfor bæredygtig energi og arkitektur – netop disse kompetencer, som danner grundlaget for en BIPV-industri i Danmark.

World Energy Council og andre uvildige eksperter forudser, at minimum 70 procent af verdens energibehov i 2100 bliver dækket af solcelleenergi – en betydelig andel vil være integreret i de bygninger, hvor energien bliver brugt.

Med respekt for regeringens og ministeriets konklusioner og holdninger, som er baseret på meget snævre betragtninger omkring afgiftspolitik og ikke det større perspektiv – så er spørgsmålet vel, om Danmark skal leve af innovative virksomheder, der skaber interessante arbejdspladser indenfor den grønne energisektor, eller om staten skal modarbejde den teknologiske udviklingen for at beskytte afgiftskroner?

Uanset hvad svaret bliver, så forsætter udviklingen hos Ennogie; vi foretrækker Danmark som vores base for en global udvikling og sætter vores lid til at politikerne udviser mod og handlekraft og satser på at opbygge en ny industri i Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tak for din besked! Vi vender tilbage :)

Udfyld denne formular - så udarbejder vi et gratis uforpligtende tilbud til dig.

Lets together find out: