Ofte stillede spørgsmål

Vil du vide mere om solcelletaget?

At købe tag er en stor beslutning. Det giver anledning til en række spørgsmål. Vi har samlet de spørgsmål, vi ofte bliver stillet – se vores svar nedenfor.

design-øje

Æstetik

I princippet ja; der er dog hustyper, som kan give konstruktionsmæssige udfordringer pga. en kompliceret tagudformning.

Ennogie-taget har modtaget adskillige æresbevisninger for sit smukke design. Om du synes, at det passer til dit hus, er selvfølgelig helt op til dig at vurdere.

Kontakt os gerne i dag for at få afklaring om en løsning til lige netop dit hus.

Selve solcellemodulet fås kun i sort. Stålskinnerne på bagsiden af modulet er som udgangspunkt også sorte, men kan efter aftale og mod en merpris leveres i en anden farve.

Det giver dog en længere leveringstid.

Modulerne overlapper hinanden både i længde- og bredderetning. Dvs. underkanten af det overliggende modul overlapper det underliggende modul.
Udover at gøre Ennogie-taget helt tæt, giver det også et flot, enkelt udtryk.

Man kan ikke helt bruge de samme metoder til at måle genskinnet fra et Ennogie-tag, som man bruger til at måle genskinnet fra almindelige tagtyper, f.eks. glaserede tegl.
Den visuelle oplevelse minder mere om den, der er fra et tagvindue eller et ovenlysvindue. Langt de fleste solstråler vil derfor ikke blive kastet tilbage, men brugt inde i selve tagmodulet til at producere strøm.
Den præcise grad af genskin afhænger dog også af Ennogie-tagets vinkel og hældning.

bæredygtig hånd

Klima og miljø

I Danmark sparer et tag, som producerer 10.000 kWh, ca. 2.000 kg CO2. Hvis man antager, at elproduktionen erstatter kulkraft, vil besparelsen være ca. 5.000 kg.

Et Ennogie-tag har efter et år typisk produceret den mængde energi, som blev brugt til at fremstille det.

Til forskel fra f.eks. en vindmølle bliver strømmen fra Ennogie-taget produceret på det sted, hvor den skal bruges. Da Ennogie-taget både er et tag og et elværk på samme tid, sparer man altså også den energi, der skulle bruges til fremstilling af det almindelige tag.

Desuden optager Ennogie-taget ikke et landareal, i modsætning til vindmøller og solcelleparker.

Ikon Byggeomkostninger

Økonomi

Din besparelse afhænger af flere faktorer, bl.a. størrelsen på dit tag og dermed hvor meget af din strøm, du selv producerer (selvforsyningsgraden), hvor stort dit strømforbrug er, og hvordan huset opvarmes.
For nybyggede lavenergihuse vil et Ennogie-tag kunne levere tilstrækkeligt med energi det meste af året. Dermed bliver en selvforsyningsgrad på over 80% set over året som noget helt nyt en økonomisk rentabel mulighed i Danmark.
Dertil kommer den indirekte besparelse pga. værdistigningen på dit hus. Selv i Danmark, hvor vi ikke har støtteordninger, har et Ennogie-tag typisk en forrentning på over 10%.

Kontakt os gerne for at få foretaget en uforpligtende beregning på netop dit tag.

Det gør du i samme øjeblik, taget er færdigmonteret og koblet til din eltavle, for din strømproduktion starter med det samme og dermed også din besparelse i forhold til køb af strøm hos dit elforsyningsselskab.

Som noget helt unikt for et Ennogie-tag, betaler det altså sig selv hjem efter en årrække, hvilket ikke kan siges om et almindeligt tag.

Prisen for et komplet tag – og dermed også for et enkelt modul – afhænger af flere faktorer såsom tagets stand, udformning og hvor meget strøm, du vil have produceret.

Kontakt os i dag og få et gennemregnet, uforpligtende tilbud baseret på netop dit tag.

Prisen vil afhænge af den konkrete sag. Hvis et modul skulle gå i stykker, er det muligt at udskifte det ved højlys dag uden at skulle tildække de andre moduler – og uden at koble systemet fra.

Reparationen tager typisk 45 minutter og koster derfor ikke meget i arbejdsløn. Et ødelagt modul vil, modsat andre solcellesystemer, kun have meget lille indvirkning på systemets ydelse, og systemet vil fortsat producere strøm før, og sågar under, udskiftningen af det ødelagte modul.

Det vil typisk være din håndværker, der monterer undertag, lægter, tagrende m.v., der installerer taget.

Installationen af Ennogie-taget har mere tilfælles med vanlige tagmaterialer end med solcellemoduler.
Modulerne overlapper hinanden både i længde- og bredderetningen, og udgør herved en tæt klimaskærm. Montagen foregår med selvskærende skruer, der i en enkel arbejdsgang fastgør Ennogie-taget til den underliggende konstruktion.
Din elinstallatør kobler systemet til husets eltavle.

Montageprinciptegninger

Ikon teknisk

Drift og vedligeholdelse

Når taget er monteret, er det muligt at følge med i el-produktionen igennem den medfølgende app, der fungerer på både Android og iOS.

Tagets opbygning gør det svært for skidt at samle sig på overfladen. Et regnskyl i ny og næ vil som oftest være tilstrækkeligt til at holde taget rent. Der kan dog være faktorer, f.eks. nedfalden pollen fra omkringstående træer, der gør, at taget med fordel kan vaskes fra tid til anden.

Denne service udføres typisk af firmaer, der beskæftiger sig med vinduespolering eller tagrensning.

Skulle det ske, at et solcellemodul går i stykker, er der ikke fare på færde. Solcellemodulerne består af to stykker glas, som er sammenholdt med en fleksibel film i midten – fuldstændig som man kender det fra en bilrude. Så selvom glasset er gået i stykker, vil stykkerne blive sammenholdt af filmen.
På grund af Ennogie-tagets smarte opbygning er det muligt at udskifte et modul ved højlys dag uden at skulle tildække de andre moduler – og uden at koble systemet fra.

Et ødelagt modul vil, modsat andre solcellesystemer, kun have meget lille indvirkning på systemets ydelse, og systemet vil fortsat producere strøm før, og selv under, udskiftningen af det ødelagte modul.

Hvis en inverter går i stykker, vil du kunne se det i App’en. Så snart du er blevet opmærksom på problemet skal du kontakte den du har købt anlægget af. Så aftaler vi hvornår og hvordan reparationen skal foregå. På et typisk system resulterer en ødelagt inverter i mindre end 5% tabt ydelse.

Ja, der er en produktgaranti på 10 år.

Produktgarantien omfatter solcellemoduler, inverter og stålprofiler, det vil sige delaminering af solcelle/tilpasningsmoduler, svigt i befæstelse mellem solcelle/tilpasningsmodul og stålskinne, gennemtæring af stålskinner/inddækning og defekte invertere. Det er en betingelse for at gøre garantien gældende, at oplægningen er håndværksmæssigt korrekt udført, samt at leverandørens oplægnings- og vedligeholdelsesvejledning er fulgt.
Derudover giver vi en ydelsesgaranti på solcellemodulerne, så vi forpligter os til, at ydelsen ikke må være mindre end 90% af deres oprindelige ydelse efter 10 år, og 80% efter 25 år.

Ennogie-taget kræver ikke meget vedligehold, idet tagets opbygning har en selvrensende effekt, som bevirker, at regnvejr i det fleste tilfælde klarer opgaven.

Se også punktet “hvordan rengør jeg et Ennogie-tag”. Tagets strømproducerende egenskaber forværres ikke af, at der f.eks ligger et tyndt lagt støv/pollen på overfladen.

Ja, du kan til enhver tid kontrollere tagets produktion på din app, som følger med taget, når det er blevet monteret. Det kræver blot, at du har internetforbindelse.

design-øje

Teknik

Sollys består bl.a. af fotoner. Når disse rammer solcellen, skabes en strøm af elektroner og genererer hermed strømmen.
 

Produktionen af strøm afhænger af flere faktorer, f.eks. tagets hældning og orientering, men som helt grov tommelfingerregel producerer taget 175 watt pr. kvadratmeter og 100-150 kWh per kvadratmeter om året.

Kontakt os gerne for at få foretaget en uforpligtende beregning på netop dit tag.

Ja, og i gråvejr giver det for alvor mening at benytte hele tagfladen. I gråvejr gælder det ganske enkelt om at have så mange kvadratmeter på taget som muligt.

Med et Ennogie-tag vil en typisk husstand også være selvforsynende med energi på en regnvejrsdag.

Om natten fungerer Ennogie-taget først og fremmest som almindeligt tag, da det er lys – dvs. dagslys – der genererer strømmen.

Men hvis man anvender en batteripakke, kan den producerede strøm fra dagtimerne bruges om natten. Denne løsning bidrager derfor til at øge andelen af den strøm, du selv producerer, så du skal købe mindre strøm fra elforsyningsselskabet.

Ennogie anvender såkaldte “shingled monokrystallinske paneler”

Hvorfor? Læs herunder:

 

Højere ydelse
I modsætning til traditionelle krystallinske solcellepaneler, hvor solcellerne udlægges side om side og loddes sammen med synlige loddebaner (busbars), så ligger cellerne i et krystallinsk shingled-panel på klink, og bliver herefter direkte forbundet til hinanden ved hjælp af et elektrisk ledende bindemiddel.

Dette fjerner spildpladsen mellem cellerne, hvilket øger det aktive areal og dermed outputtet per kvadratmeter. Et yderligere boost opnås ved at fjerne de flade busbars, der typisk ligger henover cellernes forside og derved reducerer lysindfaldet. Pladsen inde i et shingled-panel bliver med andre ord brugt mere effektivt.

 

God æstetik
I forhold til udseendet indeholder shingled-paneler ikke tydeligt afgrænsede siliciumskiver eller sølvfarvede busbars.

Derudover er de tunge omkransende aluminiumsrammer heller ikke at finde på vores solcellemoduler. I stedet har de en ensartet sort overflade uden forstyrrende elementer.

 

Robust
Der er indikationer på, at solcellepaneler bygget med shingled-teknologien vil holde længere og degradere langsommere, da deres mekaniske opbygning er mere robust end den traditionelle.

Først og fremmest er cellerne i et shingled-panel betydeligt mindre, og panelet kan derfor optage større deformation uden at cellerne knækker. Knækkede celler kendes under navnet “micro-cracks”, og beskriver usynlige revner i cellematerialet, der både kan reducere solcellepanelets ydelse og levetid. Micro-cracks opstår oftest som følge af punktbelastning på panelet, vibrationer eller forskelligartet varmeudvidelse af materialerne inde i solcellepanelet.

I et klassisk siliciumbaseret solcellepanel er busbars og celler loddet sammen. Materialerne udvider sig dog forskelligt når panelet opvarmes og afkøles af skiftende vejrforhold.

Gentagen udvidelse og sammentrækning som følge at skiftende temperaturer har vist sig at have stor indflydelse på et solcellepanels degraderingshastighed og levetid.

Det elektrisk ledende bindemiddel, der holder cellerne sammen i et shingled-panel, tillader større længdeudvidelse end traditionelle busbars og lodninger, hvilket forventes at give panelet en længere levetid og langsommere degraderingshastighed.

Inverteren er den komponent, der omdanner den producerede jævnstrøm (DC) til vekselstrøm (AC). Ennogie-taget bliver installeret med såkaldte micro-invertere, der er monteret på taget i stedet for nede i huset.

Der er mange fordele ved at benytte de såkaldte micro-invertere:

Høj sikkerhed under installation
Da spændingen holdes under 60V DC, er det muligt for håndværkerne at lave den elektriske installation på taget uden at skulle tage specielle sikkerhedsmæssige forbehold. Det er f.eks. ikke farligt at sætte stik sammen og skille dem ad.

Høj sikkerhed under drift
På grund af den lave spænding minimeres eller fjernes risikoen for, at der kan opstå farlige lysbuer på taget. Dette er specielt vigtigt for systemer, hvor modulerne er integreret i taget, og hvor kablerne ligger direkte ned på taglægterne.

Høj sikkerhed for brandmænd i tilfælde af brand
Da spændingen på taget ikke overstiger 60V DC, vil der ikke være fare for elektrisk stød i forbindelse med ildslukningsarbejde på bygningen.

Nem og sikker udskiftning af et modul
Den lave spænding gør det muligt for en håndværker at udskifte et modul uden at skulle tildække modulerne på taget eller skulle lukke ned for systemet.

Ikke “one-point-of-failure”
På et typisk system sidder der 24 micro-invertere. Hvis en af dem skulle gå i stykker, vil de resterende stadig producere strøm. En defekt micro-inverter svarer til ca. 5% tabt effekt. Hos Ennogie bliver vi desuden underrettet automatisk om fejlen, så en udskiftning kan arrangeres.

Inverterne optager ikke plads indendørs og larmer ikke
Da inverterne installeres i taget, optager de ikke plads indendørs. Der skal blot føres et enkelt kabel fra taget og ned til el-tavlen. Desuden slipper man for den blæserstøj, som strenginverteren afgiver. Micro-inverterne støjer ikke.

Virker med det samme
I modsætning til streng-invertere skal micro-inverterne ikke kodes. 3 minutter efter tilslutning af kablerne i el-tavlen begynder strømproduktionen automatisk.

Der findes adskillige batterier på markedet, som kan lagre den strøm, dit tag producerer i dagtimerne, så du kan bruge den i aften- og nattetimerne.

Der kommer hele tiden nye batterier på markedet, men vi anbefaler som udgangspunkt at vælge et batteri med henblik på at øge selvforsyningsgraden. Kontakt os gerne for at få foretaget en beregning af netop dit hus.

Modulerne er 60 x 120 cm.

En tagflade vil sjældent have en størrelse, der helt nøjagtigt går op med modulernes størrelse. I disse tilfælde anvendes et såkaldt tilpasningsmodul, der rent visuelt er identisk med solcellemodulerne. Det producerer ikke strøm og kan tilskæres på byggepladsen.

Det anvendes også ved skorstene, skotrender, ovenlysvinduer m.v. Dermed sikres et helt ensartet udtryk.

Tagets lave vægt på 18 kg pr. kvadratmeter klassificerer taget som et let tag, og der skal derfor sjældent tages specielle forbehold i forhold til tagets vægt. Ved tag med en hældning på under 15 grader anbefaler vi hos Ennogie et fast undertag, og ved hældninger over 15 grader kan der anvendes banevarer. Vi anbefaler, at der altid anvendes et undertag.

Ja, som udgangspunkt kan du – det kræver dog en håndværksmæssig baggrund.
Modulerne overlapper hinanden både i længden og bredden, og udgør derfor et tæt tag. Montagen foregår med selvskærende skruer, der i en enkel arbejdsgang fastgør Ennogie-taget til den underliggende konstruktion.
Se mere vedr. montageprincip her

Nej, som udgangspunkt er tagkonstruktionen identisk med de fleste andre tage.

Ved et tag med en hældning på under 15 grader anbefaler vi hos Ennogie et fast undertag, og ved hældninger over 15 grader kan der anvendes banevarer. Vi anbefaler, at der altid anvendes et undertag.

Ennogie-taget kan anvendes ned til 5 graders taghældning og op til lodret.

Sådan kommer du i gang med Ennogie

Tak for din besked! Vi vender tilbage :)

Udfyld denne formular - så udarbejder vi et gratis uforpligtende tilbud til dig.

Lets together find out: