Ennogie solcelletag til B2B projekter

Ennogie solcelletag giver i høj grad mening for mange danske virksomheder. Muligheden for at kombinere bæredygtighed med god økonomi i et prisvindende design som virksomhedens tagløsning skaber stor værdi – især over tid, som ikke findes i traditionelle tagløsninger, der blot er en omkostning igennem levetiden. Nedenfor ses et antal udvalgte B2B Cases med Ennogies solcelletag.

For B2B projekter er prisforholdende meget variable, afhængigt af indholdet i de konkrete projektforhold, der er derfor ikke fremvist konkrete priser på disse cases.
Ønsker du en konkret prisberegning til dit projekt, så kontakt os gerne – vi udarbejder uforpligtende tilbud gratis.

B2B Cases

Sønderhaven, Brædstrup

Cirkelhusene

Autohuset Nottelmann

Svinkløv Badehotel

Boligforeningen FAB

Aabenraa Krematorium

Cases

Sønderhaven, Brædstrup

Tidligere
Næste

Netop i disse dage er projektet Sønderhaven i Brædstrup under opførsel. Alle boligerne i Sønderhaven bliver med Ennogie solcelletag – i alt ca. 3.700 m2 solcelletag, med en forventet produktion på ca. 280.000 kWh årligt.
Projektet forventes færdigt i 2021.

Sønderhaven, som området bliver kaldt, bliver et område med bofællesskab, uden biltrafik, og fokus på bæredygtige løsninger og biodiversitet. Og så bliver det med afstand det største boligbyggeri i Brædstrup.

Ennogies solcelletag vil producere grøn strøm til brug for alle beboerne i fællesskabet, hvilket både sikrer en lavere strømregning, men vigtigst af alt – en stor reduktion af områdets CO₂ aftryk.

Sønderhaven består af i alt 77 boliger, bygget i tre faser, som ligger lige midt i Brædstrup by. Første fase af den bæredygtige bydel står klar i slutningen af 2020.

Sammen med 40 af Ennogies batterienheder, vil den samlede årlige besparelse på strøm for Sønderhaven være på op mod 600.000 DKK
Dette betyder at tilbagebetalingstiden for både Ennogies solcelletag og batterienheder, vil være på under 10 år.

Antal m²:
3.731

Celletype:
CiGS – 100W

Antal batterienheder:
40 stk

Samlet batterikapacitet:
62 kWp

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelle-delen samt batterier: 9 år

Forventet elforbrug pr. år:
250.000 kWh

Taghældning:
30 grader

Forventet elproduktion / år:
280.000 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget samt batterier: 17 år

Cases

Cirkelhusene

Tidligere
Næste

Man kan godt lave runde tage selvom man har 4-kantede paneler.

Cirkelhusene består af 12 huse i en cirkel og er gennemført med fuld fokus på at være et helt unikt bæredygtigt byggeri.

Den runde form giver byggeriet sit helt eget udtryk og særpræg, som Ennogie solcelletag er med til at fuldende. 

Cirkelhusene er baseret på 3 nøgleområder; bæredygtighed, økonomi og mennesket i centrum. Byggeriet er designet, så man kan dyrke individualiteten i selve husene, mens fællesskabet kan blomstre i det overdækkede atrium. Cirkelhusene er et nulenergi boligprojekt, som lever op til alle 2020 krav.

Selvom Ennogies paneler er 4-kantede, har man her konstrueret en løsning hvor taget alligevel bliver rundt. Dette kan lade sig gøre, da Ennogie anvender såkaldte “tilpasningspaneler” som skæres til, hvor der ikke er plads til at aktivt solcellepanel. Herigennem bliver tagets visuelle udtryk bibeholdt, samtidig med at taget har mest muligt aktivt strømproducerende tag.

Antal m²:
2025

Celletype
CdTe – 80W

Samlet kW system:
152 kWp

Antal boliger:
19

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelledelen: 11 år

Elforbrug per år:
90.000 kWh

Taghældning:
10 grader

Forventet elproduktion / år:
15.000 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget: 21 år

Cases

Autohuset Nottelmann

.
Tidligere
Næste
Jeg har fået et tag, der ser flot ud og som forventeligt holder meget længere end mit gamle Eternit-tag. En yderligere - og meget væsentlig faktor - er at taget med sin energiproduktion dagligt forrenter sig selv og bidrager med et driftsoverskud, mens det traditionelle tag bare bliver mindre værd dag for dag over sin levetid
Preben Nottelmann
ejer af Nottelmanns Autohandel

Bilhuset har et stort elforbrug, idet de mange kvm udstillingslokaler med store glaspartier køles med eldrevne varmepumper til at holde lokalerne nedkølet. Dette matcher fantastisk med produktionen fra solcelletaget, som hovedsageligt også sker når det er varmt udenfor. Herigennem sikrer Nottelmann sig, at kunne bruge 100% af strømmen som produceres af solcelletaget. En helt unik god business-case.

Antal m²:
675

Tagets orientering:
Sydvest

Celletype:
CdTe – 80W

Antal kW anlæg:
68 kWp

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelledelen: 7 år

Elforbrug per år:
120.000 kWh

Taghældning:
15

Forventet elproduktion / år:
51.000 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget: 13 år

Cases

Svinkløv Badehotel

Tidligere
Næste

Svinkløv badehotel er blevet genopført med Ennogie solcelletag.

Hotellet brændt i 2016, men nu er det ikoniske Svinkløv Badehotel genopført – med Ennogie solcelletag.

Det har for Svinkløv Badehotel især været en vigtig faktor, at solcelletaget designmæssigt har matchet byggeriet. Det blev her vurderet at den bedste løsning for projektet var, at montere Ennogies solcelletag udelukkende på tagets kviste. 
Løsningen her består af 5 tagkiste med et samlet tagareal på 284 m2, som stort set 1:1 er dækket med Ennogie solcelletag.

Solcelletaget består af rammeløse tyndfilmssolceller med søvandsbestandig aluminium-skinner, der er designet til at modstå de krævende forhold, som beliggenheden i yderste klitrække mod Vesterhavet byder på.

Antal m²:
284

Celletype:
CdTe – 80W

Antal kW anlæg:
29,5 kWp

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelledelen: 9 år

Elforbrug per år:
42.000 kWh

Taghældning:
13

Forventet elproduktion / år:
25.500 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget: 16 år

Cases

Boligforeningen FAB

Tidligere
Næste
I forbindelse med totalrenoveringen af boligkomplekset Korsløkken i Odense, besluttede boligforeningen FAB (Fyns Almennyttige Boligforening) at taget på bygning 34-6 delvist skulle udføres med Ennogie solcelletag. Projektet omfatter ca. 400 m2 solcelletag, med en cellekapacitet på 36 kWp. Anlægget er estimeret til at producere ca. 29.500 kWh årligt, som forbruges i boligforeningens fælles elinstallation.  Løsningen er optimal, fordi det giver os en god business-case og fordi både boligselskabet og beboerne på denne måde kan gøre noget godt for miljøjet, og således er med på den grønne/bæredygtige omstilling. Noget som vi prioriterer og har fokus på både i dag og i årerne frem. Og så er det naturligvis også vigtigt for os, at Ennogie løsningen fremstår æstetisk flot og sikrer at vores boliger fremstår moderne  – Ibrahim Chanty, fra Fyns Almennyttige Boligforening
Ibrahim Chanty
fra Fyns Almennyttige Boligforening

Antal m²:
400

Celletype:
CdTe – 80W

Antal kW anlæg:
36 kWp

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelledelen: 12 år

Elforbrug per år:
15.000 kWh

Taghældning:
25

Forventet elproduktion / år:
29.500 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget: 21 år

Cases

Aabenraa Krematorium

Tidligere
Næste

Det helt nye Aabenraa Krematorium er blevet opført med Ennogie solcelletag. Byggeprojektet er på nuværende tidspunkt stadig undervejs, men det forventes at anlægget tilsluttes, og at krematoriet drift påbegyndes i december 2020.

Vi opdaterer selvfølgelig med nye billeder, fra åbningen af krematoriet.

For Aabenraa Krematorium har Ennogies solcelletag været det oplagte valg. Det har været essentiel i valget af tagløsning, at have fokus både på drift-økonomi, bæredygtighed og design i opførelsen af det nye Aabenraa Krematorium. Selv med et højt årligt kWh forbrug pr. m2 for driften af krematoriet, vil Ennogies solcelletag kunne dække størstedelen af krematoriets årlige forbrug, og herigennem minmere både elregningen, samt CO₂ aftrykket fra krematoriets drift.

Antal m²:
392

Tagets orientering:
Syd

Celletype:
CdTe – 80W

Antal kW anlæg:
40,5 kWp

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelledelen: 10 år

Elforbrug per år:
50.000 kWh

Taghældning:
17

Forventet elproduktion / år:
37.700 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget: 18 år

Sådan kommer du i gang med Ennogie

Tlf.: +45 6915 3990 | Mail: info@ennogie.com

Forside_inspirationsBrochure

Inspirationsbrochure

Ønsker du generel inspiration til hvordan et Ennogie solcelletag kan indtænkes i din konstruktion, så se gerne vores inspirationsbrochure med et væld af forskellige færdiggjorte projekter med Ennogies solcelletag.
Klik for at se brochuren >

Ennogie NyhedsbrevVil du holde dig opdateret på Ennogie?