Ennogie solcelletag til B2B projekter

Ennogie solcelletag giver i høj grad mening for mange danske virksomheder. Muligheden for at kombinere bæredygtighed med god økonomi i et prisvindende design som virksomhedens tagløsning skaber stor værdi – især over tid, som ikke findes i traditionelle tagløsninger, der blot er en omkostning igennem levetiden. Nedenfor ses et antal udvalgte B2B Cases med Ennogies solcelletag.

For B2B projekter er prisforholdende meget variable, afhængigt af indholdet i de konkrete projektforhold, der er derfor ikke fremvist konkrete priser på disse cases.
Ønsker du en konkret prisberegning til dit projekt, så kontakt os gerne – vi udarbejder uforpligtende tilbud gratis.

B2B Cases

Sønderhaven, Brædstrup

Plushusene - Køge Nord

Autohuset Nottelmann

Svinkløv Badehotel

Boligforeningen FAB

Aabenraa Krematorium

Plushusene i Lisbjerg

SuperBrugsen Dalby

Sportsefterskolen SINE

Fremtidens Taastrupgaard i Taastrup

Cases

Sønderhaven, Brædstrup

Previous slide
Next slide

Sønderhaven, som området bliver kaldt, er et område med bofællesskab, uden biltrafik, og med fokus på bæredygtige løsninger og biodiversitet. Og så er det det med afstand det største boligbyggeri i Brædstrup. 

Samlet set har boligerne i Sønderhaven mere end 3.700 m2 Ennogie solcelletag. Dette giver beboerne i Sønderhaven en forventet årlig produktion af egenproduceret vedvarende energi – på mere end 280.000 kWh.

Ennogies solcelletag producerer grøn strøm til brug for alle beboerne i fællesskabet, hvilket både sikrer en lavere strømregning, men vigtigst af alt – en stor reduktion af områdets CO₂ aftryk.

Sønderhaven består af i alt 77 boliger, bygget i tre faser, som ligger lige midt i Brædstrup by.

Sammen med en større batteripakke, vil den samlede årlige besparelse på strøm for Sønderhaven være på op mod 600.000 DKK
Dette betyder at tilbagebetalingstiden for både Ennogies solcelletag og batterienheder, vil være på under 10 år.

Antal m²:
3.731

Celletype:
CiGS – 100W

Samlet batterikapacitet:
70 kWp

Forventet elforbrug pr. år:
250.000 kWh

Taghældning:
30 grader

Forventet elproduktion / år:
280.000 kWh

Cases

Plushusene - Køge Nord

Previous slide
Next slide

Plushusene er et koncept med moderne bofællesskaber på tværs af
generationer, som allerede er at finde i Tårnby, Ballerup, Hedehusene og Nivå.

Tagintegrerede solceller har ikke været indtænkt i disse projekter, men for projektet i Køge Nord har Casa A/S indgået aftale med Ennogie ApS om levering af bygningsintegrerede solceller til projektet.

Leveringen af solcelletag til projektet vil for Ennogie omfatte
en samlet leverance på ca. 3.565 m² solcelletag.

Den samlede effekt fra solcelletaget vil være i omegnen af 460 kWp med en forventet årlig produktion på ca. 400.000 kWh. Den relativt høje effektivitet fra solcelletaget skyldes, at solcelletaget monteres med højeffektive 130W moduler, der udgør en effekt pr. m² solcelletag på ca. 170Wp.

Den egenproducerede grønne strøm fra solcelletaget vil komme
Plushusenes beboere til gode, da en større andel af det årlige strømforbrug hos beboerne bliver dækket af egenproduceret strøm fra solcelletaget.
Dermed opnår beboerne både en fordel i husstandens økonomi og en bæredygtig profil.

Netop den bæredygtige profil afspejles også tydeligt i certificeringen af Plushusene, der alle opnår certificeringen ”DGNB Guld”.

Antal m²:
3.565

Celletype:
Monokrystallinsk – 130W

Samlet kW system:
460 kWp

Antal boliger:
250

Elforbrug per år:
912.500 kWh

Taghældning:
25 grader

Forventet elproduktion / år:
400.000 kWh

Cases

Plushusene i Lisbjerg

Previous slide
Next slide

Beskrivelse kommer snart…

Antal m²:
3.593

Celletype:
Monokrystallinsk – 130W

Antal kW anlæg:
497

Taghældning:

25 grader

Forventet elproduktion / år:

370.840 kWh

Cases

SuperBrugsen Dalby

Previous slide
Next slide

Beskrivelse kommer snart…

Antal m²:
865

Celletype:
Monokrystallinsk – 130W

Antal kW anlæg:
125

Taghældning:

38 grader

Forventet elproduktion / år:

96.000 kWh

Cases

Fremtidens Taastrupgaard

I forbindelse med helhedsplanen for området Taastrupgaard afprøves en række forsøgsløsninger på én af blokkene, der er udvalgt som prøveblok.

Størstedelen af tagløsningen på prøveblokken består af Ennogies solcelletag, der dækker ca. 500 m2 af det samlede tagareal.

I samarbejde med PVT-paneler og en batteriløsning vil store dele af el- og varmeforbruget i bygningen kunne dækkes via produktionen af vedvarende energi.

Forsøgsløsningerne støttes af Realdania, og der undersøges blandt andet, hvor meget bygningernes udledning af drivhusgasser reduceres, og hvor stor en besparelse på driftsomkostningerne, der kan opnås.

Wissenberg A/S er totalrådgiver på opgaven, og vi vil gerne takke dem for den fine dronevideo af forsøgsblokken.

Antal m²:
800

Celletype:
Monokrystallinsk – 130W

Antal kW anlæg:
87,75 kW

Taghældning:

20 grader og 32 grader

Forventet elproduktion / år:

70.000 kWh

Cases

Sportsefterskolen SINE

I forbindelse med tagrenoveringen på en af deres elevboliger, besluttede Sportsefterskolen SINE at taget skulle udføres med et solcelletag fra Ennogie.

Projektet omfatter et samlet tagareal på 380 m2, hvoraf 265 m2 er aktive solcellemoduler med en samlet produktionskapacitet på 46 kWp.

Anlægget forventes at producere ca. 35.500 kWh årlig, som forbruges i den pågældende bygning samt i de øvrige bygninger på efterskolen.

“Løsningen giver os en god business case og vi kan som efterskole samtidig være med til at understøtte den grønne omstilling.” – udtaler Bjarne Hansen, viceforstander ved Sportsefterskolen SINE.

Antal m²:
380

Celletype:
Monokrystallinsk – 130W

Antal kW anlæg:
46 kWp

Taghældning:
15

Forventet elproduktion / år:
35.500 kWh

Cases

Autohuset Nottelmann

.
Previous slide
Next slide
Jeg har fået et tag, der ser flot ud og som forventeligt holder meget længere end mit gamle Eternit-tag. En yderligere - og meget væsentlig faktor - er at taget med sin energiproduktion dagligt forrenter sig selv og bidrager med et driftsoverskud, mens det traditionelle tag bare bliver mindre værd dag for dag over sin levetid
Preben Nottelmann
ejer af Nottelmanns Autohandel

Bilhuset har et stort elforbrug, idet de mange kvm udstillingslokaler med store glaspartier køles med eldrevne varmepumper til at holde lokalerne nedkølet. Dette matcher fantastisk med produktionen fra solcelletaget, som hovedsageligt også sker når det er varmt udenfor. Herigennem sikrer Nottelmann sig, at kunne bruge 100% af strømmen som produceres af solcelletaget. En helt unik god business-case.

Antal m²:
675

Tagets orientering:
Sydvest

Celletype:
CdTe – 80W

Antal kW anlæg:
68 kWp

 

Elforbrug per år:
120.000 kWh

Taghældning:
15

Forventet elproduktion / år:
51.000 kWh

Cases

Svinkløv Badehotel

Previous slide
Next slide

Svinkløv badehotel er blevet genopført med Ennogie solcelletag.

Hotellet brændt i 2016, men nu er det ikoniske Svinkløv Badehotel genopført – med Ennogie solcelletag.

Det har for Svinkløv Badehotel især været en vigtig faktor, at solcelletaget designmæssigt har matchet byggeriet. Det blev her vurderet at den bedste løsning for projektet var, at montere Ennogies solcelletag udelukkende på tagets kviste. 
Løsningen her består af 5 tagkiste med et samlet tagareal på 284 m2, som stort set 1:1 er dækket med Ennogie solcelletag.

Solcelletaget består af rammeløse tyndfilmssolceller med søvandsbestandig aluminium-skinner, der er designet til at modstå de krævende forhold, som beliggenheden i yderste klitrække mod Vesterhavet byder på.

Antal m²:
284

Celletype:
CdTe – 80W

Antal kW anlæg:
29,5 kWp

Elforbrug per år:
42.000 kWh

Taghældning:
13

Forventet elproduktion / år:
25.500 kWh

Cases

Boligforeningen FAB

Previous slide
Next slide
I forbindelse med totalrenoveringen af boligkomplekset Korsløkken i Odense, besluttede boligforeningen FAB (Fyns Almennyttige Boligforening) at taget på bygning 34-6 delvist skulle udføres med Ennogie solcelletag. Projektet omfatter ca. 400 m2 solcelletag, med en cellekapacitet på 36 kWp. Anlægget er estimeret til at producere ca. 29.500 kWh årligt, som forbruges i boligforeningens fælles elinstallation.  Løsningen er optimal, fordi det giver os en god business-case og fordi både boligselskabet og beboerne på denne måde kan gøre noget godt for miljøjet, og således er med på den grønne/bæredygtige omstilling. Noget som vi prioriterer og har fokus på både i dag og i årerne frem. Og så er det naturligvis også vigtigt for os, at Ennogie løsningen fremstår æstetisk flot og sikrer at vores boliger fremstår moderne  – Ibrahim Chanty, fra Fyns Almennyttige Boligforening
Ibrahim Chanty
fra Fyns Almennyttige Boligforening

Antal m²:
400

Celletype:
CdTe – 80W

Antal kW anlæg:
36 kWp

 

Elforbrug per år:
15.000 kWh

Taghældning:
25

Forventet elproduktion / år:
29.500 kWh

Cases

Aabenraa Krematorium

Previous slide
Next slide

Det helt nye Aabenraa Krematorium er blevet opført med Ennogie solcelletag. Byggeprojektet er på nuværende tidspunkt stadig undervejs, men det forventes at anlægget tilsluttes, og at krematoriet drift påbegyndes i december 2020.

Vi opdaterer selvfølgelig med nye billeder, fra åbningen af krematoriet.

For Aabenraa Krematorium har Ennogies solcelletag været det oplagte valg. Det har været essentiel i valget af tagløsning, at have fokus både på drift-økonomi, bæredygtighed og design i opførelsen af det nye Aabenraa Krematorium. Selv med et højt årligt kWh forbrug pr. m2 for driften af krematoriet, vil Ennogies solcelletag kunne dække størstedelen af krematoriets årlige forbrug, og herigennem minmere både elregningen, samt CO₂ aftrykket fra krematoriets drift.

Antal m²:
392

Tagets orientering:
Syd

Celletype:
CdTe – 80W

Antal kW anlæg:
40,5 kWp

 

Elforbrug per år:
50.000 kWh

Taghældning:
17

Forventet elproduktion / år:
37.700 kWh

Sådan kommer du i gang med Ennogie

Forside_inspirationsBrochure

Inspirationsbrochure

Ønsker du generel inspiration til hvordan et Ennogie solcelletag kan indtænkes i din konstruktion, så se gerne vores inspirationsbrochure med et væld af forskellige færdiggjorte projekter med Ennogies solcelletag.
Klik for at se brochuren >

Tak for din besked! Vi vender tilbage :)

Udfyld denne formular - så udarbejder vi et gratis uforpligtende tilbud til dig.

Lets together find out: