En god forretning

Ennogie solcelletag tjener sig selv hjem og mere til

Ennogie tilbyder på nuværende tidspunkt 1 modultype kaldet “høj-watt”.
Herunder ses pris- og produktionsoversigten for 4 forskellige tagkonstruktioner, høj-watt moduler. 

Eksemplerne herunder er alle ud fra et samlet tagareal på 160 m².

Visningen af tagkonstruktionerne nedenfor, viser sammensætningen af “aktive” og “passive” paneler, i forskellige tagkonstruktioner. 
Den orange markering indikerer her den “aktive” del af taget. 
Jo mere kompliceret tagudformningen er, jo mindre en andel af “aktive” paneler, vil en tagkonstruktion kunne bestå af. 

Hvad koster et solcelletag: se priserne her

Hvad indeholder prisen for solcelletaget?

Når vi har udarbejdet et tilbud på solcelletag til dig, så indeholder vores tilbud følgende elementer:

 • Elektronik

  Aktive moduler, mikroinvertere og kommunikationsenhed

 • Kabler

  DC-kabler (til at parallelforbinde paneler til invertere) og AC-kabler (til at forbinde invertere til samlebokse)

 • Inddækninger

  Standardinddækning ved tagfod/rygning/vindskeder/grat

En investering

En investering i stedet for en omkostning

Ennogie solcelletag er et paradigmeskift i hele tagbranchen. Fra at kunne få passive tage, der er en omkostning, er det nu muligt at få et aktivt tag, der tjener penge til ejeren.

Taget tjener penge i hele sin levetid

Et Ennogie-tag tjener penge til ejeren i hele sin levetid. Og det kan blive en helt god forretning. Et Ennogie solcelletag vil i løbet af 30 år tjene mellem 380.000 kr. og 530.000 kr*. til ejeren. Og det er efter at det først har tjent sig selv hjem.

Øget rådighedsbeløb fra år 1

Se hvordan Ennogie solcelletag kan øge dit måndelige rådighedsbeløb i følgende regneeksempler:

Eksempel 1

Alm. 4 personers husstand med 160 m² Ennogie solcelletag, som finansieres igennem et lån​.

Samlet omkostning
Ennogie tag inkl. montage

ca. 416.000 kr.

Årlig budget
Renteudgifter til lån

20.800 kr.Udgifter til strøm (før solcelletag)

32.000 kr.Besparelse på strøm

20.480 kr.Udgifter til strøm (efter solcelletag)

11.520 kr.Salg af overskudsstrøm

11.136 kr.

 

Ekstra rådighedsbeløb

ca. 10.816 kr./år

Priseksempel_A_v01
Forudsætninger
Tagstørrelse

160 m2Rente på lån

5%Strømpris

3,2 kr./kWhStrømforbrug

10.000 kWh/årUdnyttelsesgrad

40%Strømproduktion

16.000 kWh/år 

Eksempel 2

Alm. 4 personers husstand med opvarmning fra jordvarme/varmepumpe, med 160 m² Ennogie solcelletag, som finansieres igennem et lån.

Samlet omkostning
Ennogie tag inkl. montage

ca. 416.000 kr.

Årlig budget
Renteudgifter til lån

20.800 kr.Udgifter til strøm (før solcelletag)

27.600 kr.Besparelse på strøm

22.080 kr.Udgifter til strøm (efter solcelletag)

5.520 kr.Besparelse på varme

8.000 kr.Salg af overskudsstrøm

9.280 kr.

 

Ekstra rådighedsbeløb

ca. 18.560 kr./år

Priseksempel_B_v01
Forudsætninger
Tagstørrelse

160 m2Rente på lån

5%Strømpris

2,76 kr. / kWhStrømforbrug

10.000 kWh / årUdnyttelsesgrad

50%Strømproduktion

16.000 kWh / år 

Ønskes et mere nøjagtigt estimat samt business-case for Ennogies tagløsning til dit projekt, så kontakt os gerne.

Tel.: +45 6915 3990 | Mail: info@ennogie.com

Ennogies solcelletag kan bruges i mange forskellige tagkonstruktioner, og løsningsmulighederne for konkrete projekter er mange​

Se nogle konkrete eksempler på færdige projekter med Ennogies solcelletagløsning, hvor der i alle tilfælde er opnået en god forretning for kunden.

Forklaring regneeksempel 1

 • Eksemplet her forudsætter et 160 m2
  T-hus med øst/vest eller nord/syd orientering.
 • Der tages udgangspunkt i et samlet strømforbrug på 10.000 kWh årligt, som afregnes til 3,2 kr. pr. kWh.
 • Den samlede strømproduktion i eksemplet anslåes til 16.000 kWh årligt (ca. 100 kWh pr. m²) med en udnyttelsesgrad på 40%. Dvs. af det samlede antal kWh, som produceres årligt, vil husholdningen selv forbruge 6.400 kWh. Det er dermed ikke hele husholdningens strømforbrug, som dækkes via tagets egenproducerede strøm.
 • Med et traditionelt tag ville husholdningen have haft en årlig udgift til strøm på ca. 32.000 kr.
 • Med Ennogies solcelletag i eksemplet her, vil husholdningens indkøb af strøm reduceres med 6.400 kWh og dermed ende på 11.520 kr årligt.
 • Der præsenteres dermed en besparelse på husholdningen strømregning på 20.480 kr. årligt.
 • Derudover sælges den resterende strøm som husholdningen ikke selv udnytter til en produktionselleverandør til 1,16 kr. pr. kWh. Dette giver en årlig indtjening på salg af overskudsstrøm på 11.136 kr.
 • Den samlede besparelse og indtjening fra solcelletaget er dermed 31.616 kr. årligt.
 • Det forudsættes at taget finansieres igennem et lån til en årlig rente på 5%, hvilket betyder en årlig renteudgift på 20.800 kr.
 • Den årlige besparelse og indtjening fra solcelletaget, minus de årlige renteudgifter fra det optagede lån, giver dermed husholdningen et ekstra rådighedsbeløb på ca. 10.816 kr. årligt.
Ennogie Logo

Forklaring regneeksempel 2

 • Eksemplet her forudsætter et 160 m2 tag.
 • T-hus med øst/vest eller nord/syd orientering.
  Der tages udgangspunkt i et samlet strømforbrug på 10.000 kWh årligt, som afregnes til 2,76 kr. pr. kWh.(prisen pr. kWh er reduceret pga. afgiftsfritagelse ved elvarme).
 • Den samlede strømproduktion i eksemplet anslåes til 16.000 kWh årligt (ca. 100 kWh pr. m²) med en udnyttelsesgrad på 50%. Dvs. af det samlede antal kWh, som produceres årligt, vil husholdningen selv forbruge 8.000 kWh. Det er dermed ikke hele husholdningens strømforbrug, som dækkes via tagets egenproducerede strøm.
 • Med et traditionelt tag ville husholdningen have haft en årlig udgift til strøm på ca. 27.600 kr.
  Med Ennogies solcelletag i eksemplet her, vil husholdningens indkøb af strøm reduceres med 8.000 kWh og dermed ende på 5.520 kr. Der præsenteres dermed en besparelse på husholdningen strømregning på 22.080 kr. årligt.
 • Derudover sælges den resterende strøm som husholdningen ikke selv udnytter til en produktionselleverandør til 1,16 kr. pr. kWh. Dette giver en årlig indtjening på salg af overskudsstrøm på 9.280 kr.
 • Den samlede besparelse og indtjening fra solcelletaget er dermed 31.360 kr. årligt.
 • Herudover spares 8.000 kr. på varmeregningen via varmepumpen som er tilkoblet løsningen her.
 • Det forudsættes at tagets omkostninger finansieres igennem et lån til en årlig rente på 5%, hvilket betyder en årlig renteudgift på 20.800 kr.
 • Den årlige besparelse og indtjening fra solcelletaget og varmepumpen, minus de årlige renteudgifter fra det optagede lån, giver dermed husholdningen et ekstra rådighedsbeløb på ca. 18.560 kr. årligt.
Ennogie Logo

Tak for din besked! Vi vender tilbage :)

Udfyld denne formular - så udarbejder vi et gratis uforpligtende tilbud til dig.

Lets together find out: