Dokumentation

Byggelovgivning

Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Du kan læse mere om byggelovens formål og anvendelsesområde her: Byggeloven

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der udspecificerer, hvad byggeloven kræver. Det fortæller, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Du finder bygningsreglementet her: Bygningsreglementet.
Gældende bygningsreglement er Bygningsreglementet 2015 (i det følgende BR15).
Sammen med byggeloven sikrer bygningsreglementet, at byggerier udføres og indrettes i forhold til brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Bygningsreglementet angiver blandt andet kravene til bygningers konstruktion, indretning, materialevalg.
Bygningsreglementet omhandler også bygningers energiforbrug, fx energirammer for nye bygninger.

Nettoafregning

Inden du køber og etablerer et solcelleanlæg, skal du søge om nettoafregning, for at du kan udnytte din egen solcellestrøm.
Bemærk, at du skal bruge en betinget købsaftale for at søge.

Tilskudsmulighed

Der tilbydes indimellem puljer, som giver ret til en udbetaling for de kWh, som anlægget sender ud på elnettet.

P.t. er der ingen puljer at søge

Træk håndværkerudgiften fra

Husk også at du kan trække udgifter til håndværkerløn fra på selvangivelsen. Se mere om håndværkerfradrag (Servicefradrag) hos SKAT.

KONTAKT

Sådan kommer du i gang med Ennogie

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores produkter, services eller andet.

Tlf.: +45 6915 3990 |  Mail: info@ennogie.com