Referencer

Bakkesvinget, Måløv

Overgårdsvej, Ikast

HC Lumbyesvej, Ikast

Hjortevej, Tørring

Fruering Skovmark, Skanderborg

Rårudvej, Stenstrup

Forside_inspirationsBrochure

Inspirationsbrochure

Ønsker du generel inspiration til hvordan et Ennogie solcelletag kan indtænkes i din konstruktion, så se gerne vores inspirationsbrochure med et væld af forskellige færdiggjorte projekter med Ennogies solcelletag.
Klik for at se brochuren >

Reference

Bakkesvinget, Måløv

Tidligere
Næste
Hus fra 64 hvor skifereternittaget var trængende. Meromkostning til soltaget ca. 150.000kr. Mere end betalt af værdistigningen, og så oveni, stort set selvforsynende i sommerhalvåret og godt tilskud resten. Meget i tvivl på forkant, men efter 6 mdr. er al tvivl væk.
Gert Hansen
Ejer af huset i Måløv

Huset i Måløv opnår en selvforsyningsgrad på ca. 72% årligt

Antal m²:
201

Tagets orientering:
Syd-øst / Nord-vest

Pris for Ennogie solcelletag:
301.500 kr.

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelle-delen: 11 år

Elforbrug per år:
9.000 kWh

Taghældning:
30 grader

Forventet elproduktion / år:
13.594 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget: 21 år

Reference

Overgårdsvej, Ikast

Tidligere
Næste

I Ikast blev der i 2018 og 2019 opført 7 dobbelthuse, hvor Ennogies solcelletag danner tæt klimaskærm samt energiproducerende tag, på bygningernes carport. 

De nybyggede dobbelthuse er opført med fokus på lavenergi, og det er dermed begrænset hvor meget selvproducerende strøm, familierne vil kunne bruge. Løsningen her er derfor tilpasset familiernes behov, og solcelletaget er derfor en del af en samlet tagløsning, hvor også traditionelle teglsten udgør en del af bygningernes tag. 

På hver af de 7 dobbelthuse udgør Ennogies solcelletag 45 m², og producerer ca. 3.600 kWh årligt. I hvert dobbelthus deles 2 familier om den egenproducerede strøm, og der sikres dermed fuld udnyttelse af den producerede grønne strøm. Familierne i alle 7 dobbelthuse oplever dermed en lavere elregning og en god samvittighed omkring deres strømforbrug.

Antal huse
7 dobbelthuse i Ikast

Antal m²:
45 m² solcelletag på hver carport, som samlet udgør 360 m² solcelletag

Forventet elproduktion / år:
Produktionen fra solcelletaget på hvert dobbelthus udgør 3.600 kWh og samlet 25.200 kWh

Reference

HC Lumbyesvej, Ikast

Tidligere
Næste

Denne villa blev bygget i 2018, med fokus allerede fra start på, at interagere Ennogies solcelletag på en optimal måde i bygningens tagkonstruktion. Med Ennogies solcelletag på begge tagflader i forskellig orientering og med en lav hældning, sikres det, at der er en god fordeling af strømproduktionen ud over timerne på dagen, og månederne på året. Familien opnår herigennem en høj udnyttelsesgrad af den selv-producerede strøm, og får herigennem dækket størstedelen af husstandens strømforbrug, hvor der b.la. er opvarmet pool, udendørs bar og diverse andre elektroniske enheder inde i huset. Et topmoderne hus, med et topmoderne tag.

Tagets produktion ligger betydeligt over husstandens eget forbrug, men familien har valgt at udnytte tagkonstruktionen mest muligt, og derigennem også fremtidssikret sig i forhold til eventuelle stigninger i strømforbruget i fremtiden, med f.eks. el-bil og lignende.

Antal m²:
411

Tagets orientering:
Nordvest/Sydøst

Pris for Ennogie solcelletag:
550.000 DKK inkl. moms

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelledelen: 9 år

Elforbrug per år:
20.000 kWh

Taghældning:
10 grader Nordvest og 6 grader Sydøst.

Forventet elproduktion / år:
34.700 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget: 15 år

Reference

Hjortevej, Tørring

Tidligere
Næste

Ejendommen her opført i 1983 trængte i 2018 til renovering og udskiftning af eksisterende fibercement tagløsning. Med et pænt eksisterende strømforbrug, samt installationen af varmepumpe som opvarmningsform, var der ingen tvivl for familien her – det skulle være et Ennogie solcelletag.

Taget her er unikt i, at have et større antal skotrender og grat, samt generelt at være en mere kompliceret tagkonstruktion. I dialog med kunden blev det bestemt, at hele taget skulle være solcelletag, trods den komplicerede tagudformning. Det er vi rigtig glade for at kunden valgte, fordi det er blevet et utroligt flot projekt. Det kommer herudover også kunden til gode at have tagflader i flere forskellige retninger, da strømproduktionen fordeles mere optimalt over både timerne på dagen og månederne på året.

Antal m²:
256

Pris for Ennogie solcelletag:
335.000 DKK inkl. moms

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelle-delen: 12 år

Elforbrug per år:
9.000 kWh

Forventet elproduktion / år:
14.000 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget 21 år

Reference

Fruering Skovmark, Skanderborg

Tidligere
Næste

Eurodan-huse har i længere tid haft et samarbejde med Ennogie, hvor Eurodans kunder har haft muligheden for at tilvælge Ennogies solcelletag som tagløsningen på kundernes typehus-bestilling, hvor Eurodan og Ennogie har den løbende kontakt omkring solcelletag til projektet.
Kunderne kan dermed blot nyde at flytte ind i et nybygget hus, som allerede er fremtidssikret – b.la. med Ennogies solcelletag. Der er efterhånden en god portion kunder, som har valgt denne løsning hos Eurodan.
Projektet her er opført i Skanderborg, og består af et solcelletag på 161 m².
Solcelletaget her vil årligt producere ca. 12.300 kWh, hvilket er nok til at dække størstedelen af husholdningens årlige forbrug. Husejeren oplever dermed en betydeligt reduceret elregning, og kan bruge løs af strøm i huset med en god samvittighed.

 

Fakta omkring projektet:
– Eurodan-hus i Skanderborg.
– 161 
 solcelletag.
– Årlig produktion på ca. 12.300 kWh.

Reference

Rårudvej, Stenstrup

Tidligere
Næste

Det flotte hus på billederne er opført i et stille og idyllisk land- og skovområde på Fyn. Samlet set består huset af hele 8 tagflader i nord- og sydvendt retning med Ennogie solcelletag. Dette giver et samlet tagareal på hele 414 m2 – et af de største privatejede Ennogie solcelletag i Danmark. Tagets produktion er tilpasset familiens forbrug således, at selvom et 414 m² solcelletag ville kunne producere betydeligt mere end 26.800 kWh, så er der her også placeret en del “passive moduler”. Dette har betydet en lavere totalomkostning for hele solcelletaget, end hvis hele arealet havde været “aktive moduler”. Husstanden her har et relativt højt strømforbrug på ca. 18.000 kWh årligt, som flugter rigtig pænt med tagets årlige produktion på ca. 26.800 kWh. Herved bliver langt størstedelen af husstandens samlede forbrug dækket af egenproduceret grøn strøm fra solcelletaget. Med besparelserne på husstandens el-regning, vil taget have tjent sig selv hjem over en kort årrække.

Antal m²:
414

Tagets orientering:
Nord/Syd

Pris for Ennogie solcelletag:
500.000 DKK inkl. moms

Simpel tilbagebetalingstid:
For solcelle-delen: 8 år

Elforbrug per år:
18.000 kWh

Taghældning:
25 grader

Forventet elproduktion / år:
26.800 kWh

Simpel tilbagebetalingstid:
For hele taget 14 år

Sådan kommer du i gang med Ennogie

Ennogie NyhedsbrevVil du holde dig opdateret på Ennogie?