Ennogie solcelletag tjener sig selv hjem og mere til

Ennogie tilbyder på nuværende tidspunkt 1 modultype kaldet “høj-watt”.
Herunder ses pris- og produktionsoversigten for 4 forskellige tagkonstruktioner, høj-watt moduler. 

Eksemplerne herunder er alle ud fra et samlet tagareal på 160 m².

Visningen af tagkonstruktionerne nedenfor, viser sammensætningen af “aktive” og “passive” paneler, i forskellige tagkonstruktioner. 
Den orange markering indikerer her den “aktive” del af taget. 
Jo mere kompliceret tagudformningen er, jo mindre en andel af “aktive” paneler, vil en tagkonstruktion kunne bestå af. 

Hvad indeholder prisen for solcelletaget?

Når vi har udarbejdet et tilbud på solcelletag til dig, så indeholder vores tilbud følgende elementer:

  • Elektronik

    Aktive moduler, mikroinvertere og kommunikationsenhed

  • Kabler

    DC-kabler (til at parallelforbinde paneler til invertere) og AC-kabler (til at forbinde invertere til samlebokse)

  • Inddækninger

    Standardinddækning ved tagfod/rygning/vindskeder/grat

En investering

En investering i stedet for en omkostning

Ennogie solcelletag er et paradigmeskift i hele tagbranchen. Fra at kunne få passive tage, der er en omkostning, er det nu muligt at få et aktivt tag, der tjener penge til ejeren.

Taget tjener penge i hele sin levetid

Et Ennogie-tag tjener penge til ejeren i hele sin levetid. Og det kan blive en helt god forretning. Et Ennogie solcelletag vil i løbet af 30 år tjene mellem 380.000 kr. og 530.000 kr*. til ejeren. Og det er efter at det først har tjent sig selv hjem.

Øget rådighedsbeløb fra år 1

Se hvordan Ennogie solcelletag kan øge dit måndelige rådighedsbeløb i følgende regneeksempler:

Eksempel 1

Alm. 4 personers husstand med 160 m² Ennogie solcelletag, som finansieres igennem et lån​.

Samlet omkostning
Ennogie tag inkl. montage

ca. 416.000 kr.

Årlig budget
Renteudgifter til lån

20.800 kr.Udgifter til strøm (før solcelletag)

32.000 kr.Besparelse på strøm

20.480 kr.Udgifter til strøm (efter solcelletag)

11.520 kr.Salg af overskudsstrøm

11.136 kr.

 

Ekstra rådighedsbeløb

ca. 10.816 kr./år

Forudsætninger
Tagstørrelse

160 m2Rente på lån

5%Strømpris

3,2 kr./kWhStrømforbrug

10.000 kWh/årUdnyttelsesgrad

40%Strømproduktion

16.000 kWh/år 

Eksempel 2

Alm. 4 personers husstand med opvarmning fra jordvarme/varmepumpe, med 160 m² Ennogie solcelletag, som finansieres igennem et lån.

Samlet omkostning
Ennogie tag inkl. montage

ca. 416.000 kr.

Årlig budget
Renteudgifter til lån

20.800 kr.Udgifter til strøm (før solcelletag)

27.600 kr.Besparelse på strøm

22.080 kr.Udgifter til strøm (efter solcelletag)

5.520 kr.Besparelse på varme

8.000 kr.Salg af overskudsstrøm

9.280 kr.

 

Ekstra rådighedsbeløb

ca. 18.560 kr./år

Forudsætninger
Tagstørrelse

160 m2Rente på lån

5%Strømpris

2,76 kr. / kWhStrømforbrug

10.000 kWh / årUdnyttelsesgrad

50%Strømproduktion

16.000 kWh / år 

Ønskes et mere nøjagtigt estimat samt business-case for Ennogies tagløsning til dit projekt, så kontakt os gerne.

Tel.: +45 6915 3990 | Mail: info@ennogie.com

Ennogies solcelletag kan bruges i mange forskellige tagkonstruktioner, og løsningsmulighederne for konkrete projekter er mange​

Se nogle konkrete eksempler på færdige projekter med Ennogies solcelletagløsning, hvor der i alle tilfælde er opnået en god forretning for kunden.

Ennogie NyhedsbrevVil du holde dig opdateret på Ennogie?